• LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

www.tesling.cat         www.tesling.com        

 
 
 
 
PROJECTES INDUSTRIALS (engineering part)

Projectes elèctrics

Projectes de gas

Climatització i HVAC

Llicències d'activitats

Arquitectura

Reformes integrals

Simulació energètica

Certificacions energètiques

Tractament i depuració d'aigües